Reklamní sdělení
Dogsporthttps://www.dogsport.czNabízíme specializovaný sortiment nejen pro psí sportovce.
Vavito - dřevěné hračkyhttps://www.vavito.czKrásné dřevěné a ručně vyráběné hračky rozvíjející jemnou motoriku dítěte, kreativitu a fantazii

Kurzarbeit není jen krátká práce

Setkali jste se s termínem „kurzarbeit“ a nevíte, co si přesně pod tímto pojmem představit? Jedná se o novinku ve světě zaměstnanosti a pracovních příležitostí, která přináší výhody jak státu, tak zaměstnavatelům. Kurzarbeit se využívá tehdy, když se zaměstnavatel dostane do hospodářsky obtížné situace, kdy by musel omezovat výrobu a zaměstnance propouštět. Na základě dohody pomůže stát zaměstnavateli, pokud se tento zaváže, že k propouštění nedojde.

Jaké výhody přináší kurzarbeit zaměstnavateli a státu?

Zaměstnavatel při přechodném útlumu své činnosti neztratí tým schopných a zkušených zaměstnanců, takže hned po překonání krize může navázat tam, kde skončil, a okamžitě reagovat na nové poptávky. Pro stát je kurzarbeit výhodou v tom, že zaměstnavatel nemusí propouštět, nezvyšuje se tedy nezaměstnanost. Podpoření pracovníci se věnují své práci, ze které jsou odváděny daně, a není potřeba zabezpečovat podporu v nezaměstnanosti, která je pro stát dražší. U nás toto opatření účinně platí od roku 2015, kdy novela zákona o zaměstnanosti stanovila zavedení příspěvku pro zaměstnavatele, pokud splní zákonem definované podmínky.

Kurzarbeit v Česku až na druhý pokus

Zavedení kurzarbeit u nás se nepovedlo hned jako v Německu, protože česká verze byla upravena tak, že ji zaměstnavatelé nechtěli příliš využívat. V roce 2015 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, podle které může zaměstnavatel získat příspěvek od úřadu práce tehdy, dojde-li k dočasnému omezení odbytu produktů nebo omezení poptávky po službách, které poskytoval. Požádat o výpomoc je možné i tehdy, pokud je práce přerušena z důvodu živelních událostí. Příspěvek se poskytuje na základě dohody, kterou musí odsouhlasit také vláda.

Jak získat příspěvek?

Zaměstnavatel je povinen splnit i další podmínky:

  • z důvodu nezaměstnanosti, živelných událostí nebo jiných nepříznivých vlivů není možno přidělit zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20% stanovené týdenní doby
  • po schválení dohody bude zaměstnancům poskytována náhrada mzdy v minimální výši 70 % průměru výdělku
  • zaměstnavatel se musí zavázat k tomu, že po dobu, kdy bude příspěvek poskytován, nebude ukončen poměr se zaměstnanci z organizačních důvodů

K žádosti o tento příspěvek je potřeba doložit další doklady, jako je dohoda s odbory o výši náhrady mzdy, podrobný popis důvodů, proč se o příspěvek žádá, seznam zaměstnanců a provozů, kterých by se příspěvek týkal, přibližný odhad doby překonání nezaměstnanosti nebo nepříznivé události. Příspěvek bývá poskytován až na šest měsíců, tuto dobu je možno jednou prodloužit.

Jak kontaktovat malíře

  • Vložte poptávku na požadované malířské práce.

  • Můžete poptávat i jiné související služby a řemesla.

  • Online oslovíte prověřené firmy ze svého okolí.
  • Konkrétní nabídky můžete očekávat do 24 hodin.

  • Vybírejte si z cenových nabídek od více firem.

  • V případě dotazů volejte : mob.: 602 682 212.

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah